Stawianie sztachety Winylowe na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na to oraz zawiadamiania tego faktu do starostwa powiatowego nie licząc wyjątkowych przypadków.

Projekotwanie sztachety z PCV na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na budowę oraz zgłaszania tego faktu gminie z wyjątkiem kilku przypadków.

Balustrady z plastiku na ogrodzenie i bramę ze sztachetek nie przewyższające wysokości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma przyległymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachety z Winylu na ogrodzenie i bramę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu powinno określać rodzaj ogrodzenia, sposób dokonania jego montażu oraz zaplanowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dodać oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych i jeśli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do konstrukcji ogrodzenie z PCV na plot i furtę ogrodzeniowa wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę płotu wolno zacząć po 30 dniach od zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy zamierzane balaski z Winylu na ogrodzenie i bramę sztachetowa jest niekompatybilne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W przypadku gdy przewidywane ploty z plastyku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowaprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.